Organizacja Młodych Medyków

EUROPEAN MEDICAL STUDENT'S ASSOCIATION

Zarząd

Zarząd Organizacji Młodych Medyków

PREZYDIUM na rok 2017/2018

21765572_998042950337047_5966255246384123505_o

Prezes Zarządu-Weronika Topyła
Wiceprezesi Zarządu- Joanna Zdyb, Katarzyna Wiśniewska
Skarbnik-Paweł Strużyk
Sekretarz- Dominika Szymczyk
Koordynatorzy ds. zdrowia publicznego- Kasia Tesluk, Olka Buczak
Koordynator ds. edukacji- Maciek Kurzeja
Koordynator ds. nauki- Izabela Leśkiewicz
Koordynator ds. profilaktyki- Wioletta Bal
Koordynator ds. marketingu- Michał Dutkiewicz
Koordynator ds. działalności prospołecznej- Ida Osuchowska
Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej- Barbara Lelonkiewicz
Koordynator ds. English Division- Karolina Puchalska
Koordynator ds. promocji i informacji-Paweł Szast

Komisja Rewizyjna- Rafał Kuś, Jakub Lalak, Przemysław Szabat

Reprezentant do RUSS- Dominik Ruta

Local coordinator 1- Alicja Ozga
Local coordinator 2- Anna Buczarska

Asystent koordynatora ds. English Division- Edyta Śliwak

⭐Asystent ds. warsztatów z szycia chirurgicznego- Magdalena Szadura
⭐Asystent ds. warsztatów z ALS-u i BLS-u- Karol Lasota
⭐Asystent ds. warsztatów z osłuchiwania płuc- Rafał Kuś
⭐Asystent ds. warsztatów z kardiologii interwencyjnej- Beata Krasuska
⭐Asystent ds. warsztatów laryngologicznych – Anna Buczarska
⭐Asystent ds. warsztatów endokrynologicznych- Magdalena Komajda
⭐Asystent ds. warsztatów radiologicznych- Magdalena Komajda
⭐Asystent ds. warsztatów z intubacji- Kamil Deluga
⭐Asystent ds. warsztatów z kultury fizycznej i sportu- Kinga Listosz
⭐Asystent ds. warsztatów ginekologicznych- Kornelia Piekart
⭐Asystent ds. warsztatów dermatologicznych- Barbara Lelonkiewicz

 

logoomm1-1