Organizacja Młodych Medyków

EUROPEAN MEDICAL STUDENT'S ASSOCIATION

Współpraca

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
http://www.umlub.pl/
EMSA – European Medical Students’ Association
http://www.emsa-europe.eu/
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Lubelskie Towarzystwo Studentów Farmacji
Duszpasterstwo Akademickie „Łukasz”
http://www.damed.vot.pl/
Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
http://www.centrumwolontariatu.umlub.pl/
Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
http://stnlublin.blogspot.com/
AZS Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
http://www.azsumlub.vgr.pl/
Uczelniany Klub Coolturka
https://www.facebook.com/KlubCoolturka?fref=ts
Towarzystwo Studentów Stomatologii przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
http://ptss.pl/lublin
NaturHouse Świdnik
http://www.naturhouse-polska.pl/