Organizacja Młodych Medyków

EUROPEAN MEDICAL STUDENT'S ASSOCIATION

Historia

2010
Grupa aktywnych studentów pod przewodnictwem Mateusza Szymańskiego organizuje Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka UM w Lublinie. Jest to nowatorskie, międzywydziałowe Koło, które skupia studentów wszystkich wydziałów uczelni.

2011
Koło bierze udział w realizacji akcji profilaktycznych, badań przesiewowych, kursów pierwszej pomocy, szkoleń i wykładów z różnych dziedzin medycyny, konferencji oraz warsztatów.

2012
Przewodniczącym SKN zostaje Jakub Spałek. Lek. Mateusz Szymański zostaje Opiekunem Merytorycznym. Młodzi Medycy we współpracy z LTSF i studentami Pielęgniarstwa biją Rekord Guinnessa w ilości pomiarów ciśnienia tętniczego (ponad 8000 pomiarów).

2013
Młodzi Medycy posiadają własną siedzibę. Pojawia się też pomysł przekształcenia koła w organizację studencką oraz kooperacji z Centrum Wolontariatu UM.
Przewodniczącym SKN zostaje Jacek Skup. Zostają uruchomione regularne warsztaty dla studentów z zakresu szycia chirurgicznego, intubacji, wkłuć, EKG, pierwszej pomocy, gipsowania.

2014
Trwają prace nad przygotowaniem Statutu Organizacji, struktury organizacyjnej, planu działania, współpracy. Prezesem technicznym zostaje Monika Drózd.
W lutym zostaje uruchomiony wolontariat w Hospicjum Dobrego Samarytanina.
12 maja Walne Zebranie Członków uchwala Statut oraz wybiera Zarząd Organizacji. Stanowisko Prezesa Zarządu zostaje powierzone Jackowi Skupowi.
16 maja prof. Barbara Jodłowska-Jędrych wpisuje Organizację Młodych Medyków na listę organizacji studenckich UM. Organizacja jako jedyna skupia studentów wszystkich kierunków studiów na UM i innych uczelniach oraz absolwentów. Opiekunem jest prof. Ryszard Maciejewski.

2015
Młodzi Medycy łączą się z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Medycyny, co pozwala na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój i współpracę międzynarodową.