Organizacja Młodych Medyków

EUROPEAN MEDICAL STUDENT'S ASSOCIATION

About us

Organizacja Młodych Medyków

przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

 

Dyżury w siedzibie: wtorki 19-20

 

Działalność Organizacji:

-Rozwój pasji i zainteresowań

-Rozwój umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej

-Działalność na rzecz promowania Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

-Organizacja i udział w szkoleniach, konferencjach, prelekcjach, warsztatach, sympozjach, itp.

-Prowadzenie badań, przygotowywanie prac i publikacji

-Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami

-Nauka podstawowych i zaawansowanych czynności medycznych

-Omawiania wybranych zagadnień medycznych

-Działalność dydaktyczna (kursy, szkolenia, warsztaty)

-Włączanie się w przedsięwzięcia organizowane przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie

-Poszerzanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej medycyny

 

Zachęcamy do nauki, pokazujemy możliwości, rozwijamy pasje, dzielimy się wiedzą…