Organizacja Młodych Medyków

EUROPEAN MEDICAL STUDENT'S ASSOCIATION

Contact

Young Medics – EMSA Lublin
Medical University of Lublin
W. Chodźki 4, 20-093 Lublin
e-mail: m.medycy@gmail.com
Katarzyna Załuska – 530 686 865