Organizacja Młodych Medyków

EUROPEAN MEDICAL STUDENT'S ASSOCIATION

Współpraca międzynarodowa

Twinning Project

EMSA „Twinning Project” to wymiana studentów uczelni medycznych z różnych krajów. Każda ze stron jest zaproszona na okres 5-7 dni do kraju gospodarzy, gdzie ma możliwość zapoznania się z organizacją nauczania na uczelni bliźniaczej, kulturą kraju a przede wszystkim nawiązania międzynarodowych znajomości, które nie raz przerodziły się w przyjaźń.

Każdy uczestnik opiekuje się gościem, któremu musi zapewnić nocleg u siebie w domu. Zasada ta obowiązuje oczywiście także podczas pobytu za granicą. Program naukowo-socjalny organizuje Oddział Lokalny EMSA w ścisłej współpracy z uczestnikami.

Koszty poniesione przez uczestnika obejmują jedynie podróż do kraju partnerskiego, a dokładniej jej część.

Praktyki zagraniczne
Zajmujemy się organizacją wakacyjnych praktyk zagranicznych w krajach dalekiego wschodu.